News

Sosyal Medyanın Markalar Üzerinde Etkisi

  • Fabrika İstanbul
  • 6336

Yüzyıllardır markaların pazarlama stratejileri yoğun rekabet ortamı içinde değişmekte, bulunduğu zamanın şartlarına göre yeniliğe ayak uydurmaktadır. Yeni pazarlama stratejilerinin ortaya çıkmasının yanı sıra kullanılan pazarlama araçlarının sayısı artmakta, bilgi ve teknolojinin gelişmesi ile iletişim araçları güçlenmektedir.

Read more

Categories